تهران ، بزرگراه آفریقا، بلوار ستاری نبش خیابان مدیر ، پلاک 2 ، واحد 11

 

+98 21 88659011-4

استاندارد ها

لطفا عنوان استاندارد مورد نظر را انتخاب نمائید :

IPS - air condition and refrigeration

IPS - civil

IPS - electric

IPS - m-in-130

1 IPS - instrument

2 IPS - instrument

IPS - mechanic

IPS - process machineries

IPS - g-safty-540

AppendixA

IPS - g-safty-110

table5

appA2

appA1

e-pr-260

  • E-PR-260-table                                                                                                                 
  • E-PR-260-table

                                                                                                                                                        

e-pr-370

a3

a2

a1

e-pr-895

t-6

e-pr-380

table1

e-tp-760

fig6-2

fig-5-1

IPS - technical protection

ما را دنبال کنید

تماس

تلفکس : 4 - 88659011 021

ایمیل : info@sgb-co.com

دفتر مرکزی

تهران، بزرگراه آفریقا (جردن)، بلوار ستاری
نبش خیابان مدیر، پلاک 2